1. Anasayfa
 2. Sosyal Bilimler

Avrupa’daki Reform Hareketleri

Avrupa’daki Reform Hareketleri
0

Reform Hareketleri, 16. yüzyılın başlarında Katolik Kilisesi’nde meydana gelen iç sorunlar ve toplumsal değişimlerle birlikte ortaya çıkan dini, siyasi ve toplumsal bir dönüşüm dönemidir. Bu hareketler, Hristiyanlığın yeniden yapılandırılması ve dini uygulamaların sorgulanması ile karakterize edilir.

Reform Hareketlerinin Nedenleri:

Reform hareketinin üç temel nedeni bulunmaktadır.Katolik Kilisesi’nin yolsuzlukları ve sapkınlıkları, Kilisenin maddi güç arayışı ve bağışlar karşılığında günahların affedilmesi gibi uygulamalar büyük tepki verilen bir durumdur. Endüljans (af belgesi) satışları, kilisenin cennete girişi garanti altına aldığı iddia edilen belgelerin satışı, özellikle büyük tepki çekmiştir. Ticaret ve sanayinin gelişmesiyle birlikte yeni bir ekonomik sınıf ortaya çıktı ve bu sınıf, Kilise’nin baskısından kurtulma arzusuyla dolmuştu. Rönesans’ın farklı düşünceleri ortaya çıkarması ve özellikle İnsan merkezli düşünce sistemi ve klasik eserlerin yeniden keşfi, bireysel inançların ve dini otoritenin sorgulanmasına yol açmıştır.Matbaanın icadı bilginin hızla yayılmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıyan önemli buluştur. Feodal sistemin çözülmesi toprak sahipliğine dayalı eski düzenin yerini, para ekonomisine dayalı yeni sistem almıştır.

Önemli Figürler ve Olaylar:

 1. Martin Luther (1483-1546): Metin, 1517’de Wittenberg’de 95 Tez’i yayımlayarak Kilise’nin endüljans uygulamalarını eleştiren önemli bir şahsiyettir.
 2. John Calvin (1509-1564): Fikir olarak ortaya koyduğu Kalvinizm, Cenevre’de Calvin’in liderliğinde, Hristiyanlığın yeni bir yorumu ortaya çıktı.
 3. Henry VIII (1491-1547): Henry VIII’in boşanma isteği, İngiltere’de Katolik Kilisesi’nden kopuşa neden oldu.
 4. Lutheranizm: Luther’in görüşleri, Almanya’da yeni bir mezhebin doğmasına yol açtı.
 5. Predestination (Kadercilik) Öğretisi: Calvin’in en belirgin öğretilerinden biridir.

Reform Hareketlerinin Yayılması:

 • Almanya: Martin Luther’in etkisiyle, Almanya’da geniş kitleler Reform Hareketi’ne katıldı.
 • İsviçre: John Calvin ve Huldrych Zwingli gibi liderler sayesinde İsviçre’de güçlü bir Reform Hareketi gelişti.
 • İngiltere: Henry VIII’in öncülüğünde, Anglikan Kilisesi kuruldu.
 • Fransa: Huguenotlar olarak bilinen Kalvinistler, Fransa’da önemli bir dini grup haline geldi.
 • İskandinavya: Lutheranizm, İsveç, Danimarka ve Norveç’te devlet dini haline geldi.

Sonuç

Reform Hareketleri, Avrupa’nın dini, sosyal, kültürel ve siyasi yapısını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Bu hareketler, modern Avrupa’nın temel dinamiklerini şekillendiren önemli bir dönemi temsil eder. Dini düşüncelerin özgürce tartışılması ve bireysel inançların önem kazanması, Avrupa’nın gelecekteki aydınlanma ve modernleşme süreçlerine katkıda bulunmuştur.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz mail bültenine katılın ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.